Historie

 

Založení

Hasičský sbor v Mlékosrbech byl založen v roce 1891, jako první ve svém okolí. Největší zásluhu na jeho vzniku měli pánové Jan Vaníček, František Vaníček a Antonín Macháček, který vedl sbor po dobu 35 let. V čele sboru se od jeho založení vystřídalo 10 starostů a předsedů. Druhým nejdéle sloužícím členem byl pan František Hlušička, který vedl náš sbor 23 let.

Zásahová činnost

V naší obci bylo celkem evidováno a zlikvidováno 5 požárů. První požár se stal v roce 1923, poté 1929, 1930, 1933 a poslední požár v naší obci vznikl v rose 1944. Tři z těchto požárů vznikly od úderu blesku. Mimo tyto požáry zasahoval náš sbor ještě u třech požárů v Lukové a při požáru v areálu tehdejšího JZD v Kosicích v roce 1976.

V současnosti je náš sbor zařazen do skupiny JPO V a proto není povoláván k požárům, ani jiným přírodním katastrofám ve svém okolí.

Jediným zásahem našeho sboru za poslední léta, byla pomoc lidem postižených povodněmi v roce 2002. Při této přírodní katastrofě náš sbor, společně s SDH Nepolisy, pomáhal při odstraňování škod ve městě a zámku Veltrusy. Této akce se zúčastnilo 14 našich členů. Zároveň byla v obci uspořádána dobrovolná sbírka materiálové a finanční pomoci tomuto městu. V ní bylo vybráno 38.500 Kč.

Výstavba hasičských zařízení

V červenci roku 1932 se začalo s výstavbou Hasičského domu a téhož roku byl Hasičský dům dostavěn. O dva roky později byl dům vybaven vnitřním zařízením a 2. června 1934 předán ke svému účelu. V den tohoto otevření se konal hasičský sjezd, kterého se zúčastnilo 609 hasičů ze 49 sborů z Chlumecka a Bydžovska. Tento dům byl osazen novou sirénou, kterou náš sbor zakoupil v roce 1980.

Během uplynulých let byly v obci vybudovány tři betonové požární nádrže z nichž poslední byla dostavěna v roce 1992 a je využívána jako koupaliště. V roce 2006 bylo u této nádrže vybudováno zázemí pro provozování požárního sportu.

Hasičská technika

První stříkačkou, kterou sbor vlastnil, byla koňmi tažená stříkačka, která byla buď na ruční pohon, nebo na páru. Tento technický unikát se bohužel nedochoval do dnešní doby.

Dalším strojem u našeho sboru se stala motorová stříkačka PS8, r.v. 1954, která funguje a slouží dodnes.

V roce 1990 byla zakoupena stříkačka PS8 s kompletně vybaveným přívěsem, vyrobeném v tehdejší NDR. S touto stříkačkou se náš sbor účastnil veškerých cvičení a požárních soutěží až do roku 2005.

V roce 2001 se našemu sboru podařilo zakoupit hasičský automobil Praga RN. Tento veterán byl zakoupen od SDH Lužec a byl v dosti žalostném stavu. Musela být provedena GO motoru, čerpadla i karosérie. Opravy tohoto vozu trvaly více než pět let a několik našich členů na nich odpracovalo mnoho desítek hodin. Vůz byl slavnostně předveden při oslavách 115. výročí založení našeho sboru v roce 2006.

Poslední stroj, který náš sbor vlastní je motorová stříkačka PS12, s motorem TAZ 1500, upravená pro požární sport. Tuto stříkačku nám zakoupila obec v roce 2006. S její pomocí máme opět možnost konkurovat okolním sborům při soutěžích v požárním sporu.

Sportovní činnost

Po celou dobu své činnosti se náš sbor účastní různých soutěží, které se konají v našem okolí. Velký rozmach v soutěžích byl v osmdesátých letech min. století, kdy v našem sboru fungovalo i dětské smíšené družstvo. Největší úspěch této doby se stal v roce 1980, kdy náš sbor získal natrvalo putovní pohár našeho okrsku po třech vítězstvích v řadě za sebou.

Dalšího výborného výsledku se nám podařilo dosáhnout v roce 1999, kdy jsme získali druhé místo ve druhém kole poháru starosty OSH v Habřině.

Od roku 2005 nám ve sportovní činnosti pomáhá nově vzniklé družstvo žen, které se účastní mnoha soutěží se stále lepšími výsledky.

V současnosti náš sbor reprezentuje družstvo mužů ?A?, družstvo mužů ?V? (veteráni) a 2 družstva žen, které mají momentálně již 14 členek.

Kulturní činnost

Pořádání různých kulturních akcí patří k našemu sboru již po dlouhou řadu let. Každoročně se pořádá Hasičský ples, pouťová a posvícenská taneční zábava, dvakrát v roce country bál a dvě až tři akce pro naše nejmenší.

Každoročně se uskuteční několik brigád na sběr starého železa, čištění koupaliště, a úklid obce.

 Posted by at 18.49

 Leave a Reply

(required)

(required)

Kontrolní text

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>